Ett innovativt spel för detta projekt kommer att utformas för att kringgå den standardmässiga ineffektiviteten hos traditionella inlärningsstrategier för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. iTRAIN förutser den mängd användbar data som krävs så att spelets körtid, komplexitet och grad av inkräktande kommer att modelleras och utformas från grunden baserat på de krav och behov som direkta omsorgsgivare och experter på området har uttryck.