Multimediala utbildningsvideor av patienter, omsorgsgivare, direkta omsorgsgivare och experter

Syftet med slutprodukt 3 ska vara att utforma och utveckla en rad multimediala utbildningsvideor. I dessa videor kommer strokepatienter och deras familjer att uttrycka sina behov och förväntningar för att förbättra deras vård och dagliga livsvillkor. Videorna kommer att vara en unik möjlighet att låta patienter och anhörigvårdare delta i utvecklingen av utbildningspaketet och lämna sina synpunkter på den assistans som de önskar få och deras preferenser. Det är nämligen ett stort problem att direkta omsorgsgivare vanligtvis inte är helt medvetna om de behov som människor med stroke och deras familjemedlemmar har. Sådana videor skulle därför informera direkta omsorgsgivare om dessa frågor och främja en tydligare förståelse av patienters och familjers situationer och behov. Vidare kommer de direkta omsorgsgivarna och andra kliniska experter som arbetar på strokeenheter själva att videointervjuas för att ge råd, förslag och information på ett korrekt men tillgängligt sätt. Alla dessa videor kommer att utgöra en del av det övergripande utbildningspaket som ska ingå i mooc-kursen.