Το μεγάλο διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC) θα είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων, διαδραστικών και περιεχόμενο κειμένου εκπαίδευσης για φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το MOOC θα είναι απολύτως καινοτόμο για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχουν άλλα πολύγλωσα διαδικτυακά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους φροντιστές ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα περιλαμβάνει και θα αναπτύσσει περιεχόμενο, το οποίο θα είναι σωστό, σαφές και προσβάσιμο, βάσει σε αναγνωρισμένες διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα. Τρίτον, το MOOC θα είναι διαθέσιμο κυρίως σε κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα βελτιώσει την χρήση από άτομα (ακόμη και εκείνων με χαμηλότερες ψηφιακές δεξιότητες) σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο.