Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande

Kunskap

Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande.

Stroke

Stroke är den näst vanligaste orsaken till funktionshinder och har en tydlig koppling till hög.

Omsorgsgivare

Direkta omsorgsgivare är en viktig kategori i alla vårdsituationer.

Flygblad