Εκπαιδευτικά βίντεος για τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους ειδικούς

Το 3ο Πνευματικό Προϊόν-Intellectual Output θα έχει στόχο τον σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών βίντεο. Θα δείχνουν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και τις οικογένειες τους να εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες του για βελτίωση της φροντίδας και της καθημερινότητας τους. Τα βίντεο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη συμμετοχή των ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου, παρέχοντας μας την άποψη τους σχετικά με τη βοήθεια που θα ήθελαν να λαμβάνουν και τις προτιμήσεις τους. Ένα σημαντικό ζήτημα, στην πραγματικότητα, είναι ότι οι φροντιστές συνήθως δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις ανάγκες των ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο και των οικογενειών τους. Επομένως, αυτά τα βίντεο θα ενημερώσουν τους φροντιστές για αυτά τα ζητήματα και θα οδηγηθούν σε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, ώστε να κατανοούν τις καταστάσεις και τις ανάγκες των ασθενών και της οικογένειας τους. Επιπλέον, οι ίδιοι οι φροντιστές και οι άλλοι επαγγελματίες ειδικοί που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, θα δώσουν βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, όπου θα παρέχουν συμβουλές, εισηγήσεις και πληροφορίες με προσβάσιμο τρόπο. Όλα αυτά τα βίντεο θα αποτελέσουν μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού πακέτου που θα συμπεριληφθεί στο τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο.