Μεθοδολογική δομή για την εφαρμογή μιας περιεκτικής ψηφιακής εκπαίδευσης

Intellectual Output θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την εφαρμογή ενός περιεκτικού πακέτου ψηφιακής κατάρτισης, προσαρμοσμένο σε φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο σε νοσοκομεία, γηροκομεία και κατ’οίκον υπηρεσίες φροντίδας. Αυτή η ομάδα είναι αρκετά ετερογενής και μπορεί να περιλαμβάνει εργαζομένους με διαφορετικά προφίλ και εργασίες. Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε τα κύρια προφίλ, τις ανάγκες και την τεχνολογία (μη τεχνολογία) αυτής της ομάδας και να αναπτύξουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και προσφοράς επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ψηφιακών και κινητών τεχνολογιών σε αυτά.