Κινητή ψηφιακή εκπαίδευση για εργαζόμενους άμεσης φροντίδας που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο

Εγκεφαλικό

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η δεύτερη κύρια αιτία αναπηρίας και συνδέεται με μεγαλύτερη ηλικία.

Εγκεφαλικό

Αφού το ρίσκο για εγκεφαλικό επεισόδιο διπλασιάζεται από τα 55 χρόνια και μετά. Η δραματική αύξηση της ζήτησης για αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, με βάση τα τρέχων επιδημιολογικά στοιχεία, πιέζει τις υπηρεσίες περίθαλψης και τους φροντιστές.

Φροντιστές

Οι φροντιστές αποτελούν βασική κατηγορία όλων των ειδών φροντίδας.

Φροντιστές

λόγω του ουσιαστικού τους ρόλου στην παροχή προσωπικής φροντίδας σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο (π.χ. μπάνιο, προσωπική υγιεινή, τάισμα), πρακτική βοήθεια (π.χ. κινητικότητα, κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση για θέματα υγείας) και στήριξη των άλλων επαγγελματιών υγείας σε ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. βασικά φάρμακα, προετοιμασία ιατρικών εργαλείων, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής). Η καθημερινότητα των φροντιστών που ασχολούνται με επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου είναι πολύ απαιτητική.

Φροντιστές από τη βιβλιογραφία υποδηλώνουν ότι εάν οι φροντιστές εκπαιδευτούν επαρκώς, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών

Είναι η πιο βεβαρυμένη ομάδα εργαζομένων (αφού εκτελούν τα πιο απαραίτητα καθήκοντα) και η λιγότερο εκπαιδευμένη (δεν απαιτείται πτυχίο για τη θέση τους). Τους λείπει η επαγγελματική κατάρτιση, καθώς το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται συνήθως δεν τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δια βίου κατάρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, στοιχεία από τη βιβλιογραφία υποδηλώνουν ότι εάν οι φροντιστές εκπαιδευτούν επαρκώς, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών, π.χ. όσον αφορά την ποιότητα ζωής, τη μείωση της σύγχυσης, την προώθηση της ανεξαρτησίας κ.λπ., βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες εργασίας τους.

Καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πιθανότερο να επωφεληθεί από το μειωμένο άγχος, την επιβάρυνση και τους τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία.