Storskalig öppen nätkurs (mooc-kurs)

Mooc-kursen kommer att vara en plattform för e-lärande som ska innehålla ett brett utbud av multimedialt, interaktivt och textbaserat utbildningsinnehåll för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. Mooc-kursen kommer att vara fullständigt innovativ av flera skäl. För det första finns det inga andra flerspråkiga nätkurser för yrkesutbildning för denna målgrupp i Europa. För det andra kommer den att inkludera och utveckla innehåll som kommer att vara korrekt, tydligt och tillgängligt, baserat på erkänd internationell god praxis på området. För det tredje kommer mooc-kursen primärt att vara tillgänglig i mobilversion, vilket kommer att förbättra användarnas (även de med lägre digital kompetens) deltagande i detta utbildningspaket.