Egenmakt och metod för hälsoutbildning samt handbok

Syftet med slutprodukt 2 kommer att vara att utveckla en lättläst och användbar handbok för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. Handboken är avsedd att erbjuda evidensbaserad kunskap om stroke och omvandla den till en tillgänglig, engagerande och innovativ yrkesutbildning för direkta omsorgsgivare och därmed nå ut till denna kategori av olika yrkesutövare som normalt sett inte har tillgång till denna kunskap. Handboken kommer att innehålla kapitel för att förbättra arbetstagares kunskap, färdigheter, kvalifikationer, attityder och bästa praxis för att hantera strokeöverlevare och deras familjer i vård- och rehabiliteringssituationer.