Metodologisk ram för genomförande av en inkluderande digital utbildning

Projektets slutprodukt 1 ska ha som syfte att utveckla en metodologisk ram för att skapa ett inkluderande digitalt utbildningspaket skräddarsytt för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare i vårdsituationer inom sjukhus, hemtjänst och vårdhem. Denna målgrupp är relativt heterogen och kan innefatta arbetstagare med olika profiler och uppgifter. Målet är att förstå denna målgrupps huvudsakliga profiler, behov och användning (eller icke-användning) av teknik och att utveckla en metodologisk ram och rekommendationer om hur man kan hantera och erbjuda dem yrkesutbildning via digital och mobil teknologi.