Tinkama slauga gali ženkliai pagerinti paciento sveikimo eigą

Pagrindinis projekto „iTRAIN“ tikslas – suteikti moksliškai pagrįstų žinių taip pat ir žemos kvalifikacijos už tiesioginę priežiūrą atsakingiems darbuotojams, atsakingiems už insultą patyrusių asmenų slaugą ir reabilitaciją namų sąlygomis, ligoninėse ir slaugos namuose.

Projektu siekiama išversti naujausius mokslinius tyrimus, sukuriant prieinamą, įtraukiantį ir novatorišką profesinį kursą insulto tematika, skirtą tiesioginės priežiūros darbuotojams.

Tikslas

Pasiektį įvairius šiai kategorijai priklausančius specialistus, kuriems paprastai šios žinios neprieinamos. „iTRAIN“ projekto tikslas – pašalinti šią mokymo spragą, pasiūlant skaitmeninio mokymosi turinio rinkinį, suprojektuotą ir išvystytą kartu su pacientais, jų šeimos globėjais, tiesioginės priežiūros darbuotojais ir šios srities klinikiniais ekspertais.

„iTRAIN“ projekto metu bus sukurtas išsamus profesinio mokymo paketas.

Mokymo paketas

viešai prieinamas ir taip pat pasiekiamas per mobiliaisius prietaisus. Kursas bus nemokamas ir skirtas tiesioginės priežiūros darbuotojams, dirbantiems su patyrusiais insultą asmenimis. Kursas bus parengtas šešiomis Europos kalbomis (anglų, graikų, švedų, italų, portugalų, lietuvių).

Rezultatas

Įtraukiančio skaitmeninio mokymo įgyvendinimo metodinė sistema

1-as intelektinis rezultatas bus skirtas sukurti integruoto skaitmeninio mokymo paketo, pritaikyto tiesioginės priežiūros darbuotojams, besirūpinantiems išgyvenusiais insultą ligoninėse, namuose ir globos namuose, metodinę sistemą. Ši tikslinė grupė yra gana nevienalytė ir joje gali būti darbuotojų, besiskiriančiu profiliu ir atliekamomis užduotimis. Siekiama suprasti, kuo pasižymi, kokių poreikių turi ši tikslinė grupė, (ne)norinti naudotis technologijomis, bei sukurti metodinę medžiagą ir rekomendacijas, kaip kreiptis ir siūlyti profesinį mokymą skaitmeninėmis ir mobiliosiomis technologijomis.

Galių suteikimo ir sveikatos mokymo metodika ir vadovas

2-as intelektinis rezultatas skirtas sukurti lengvai skaitomą ir naudingą vadovą tiesioginės priežiūros darbuotojams, besirūpiantiems insultą išgyvenusiu asmeniu. Vadovas skirtas įrodymais pagrįstoms žinioms apie insultą suteikti ir jas pritaikyti prieinamuose, įtraukiančiuose ir novatoriškuose profesinio mokymo kursuose, skirtuose tiesioginės priežiūros darbuotojams, pasiekiant įvairius šiai kategorijai priskiriamus pecialistus, kuriems įprastai tokia medžiaga neprieinama. Šis vadovas apims skyrius, skirtus darbuotojų žinioms, įgūdžiams, kompetencijoms gilinti, požiūriui ir geriausioms praktikoms, susijusioms su rūpinimusi insultą išgyvenusiais žmonėmis ir jų šeimomis slaugos ir reabilitacijos kontekste.


Daugialypės terpės mokomieji filmai su pacientais, slaugytojais, tiesioginės priežiūros darbuotojais ir ekspertais

Kaip 3-as intelektinis projekto rezultatas bus sukurta ir išplėtoti daugialypės terpės mokymo vaizdo įrašų seriją. Įrašuose dalyvaus insultą patyrę asmenys, pasakodami apie savo poreikius ir lūkesčius, kaip pagerinti jų priežiūrą ir kasdienį gyvenimą. Vaizdo įrašai bus unikali galimybė įtraukti pacientus ir jų slaugytojus į mokymo paketo kūrimą, pateikiant jų nuomonę apie norimą gauti pagalbą ir jų pageidavimus. Tiesą sakant, pagrindinė problema yra ta, kad tiesioginės priežiūros darbuotojai dažniausiai nevisiškai supranta žmonių, patyrusių insultą, ir jų šeimos narių poreikius. Todėl tokie vaizdo įrašai skirti pateikti informaciją tiesioginiams slaugos darbuotojams šiais klausimais ir paskatins aiškiau suprasti pacientų ir šeimų situacijas ir poreikius. Be to, patys tiesioginės priežiūros darbuotojai ir kiti klinikiniai ekspertai, dirbantys neurologijos skyriuose, atsakys į interviu klausimus ir nusifilmuos vaizdo įrašuose, kuriuose pateiks patarimus, pasiūlymus, informaciją teisingu ir lengvai pasiekiamu būdu. Visi šie vaizdo įrašai sudarys viso mokymo paketo, kuris bus įtrauktas į internetinį MOOC, dalį.

Mobiliesiems įrenginiams skirtas rimtasis žaidimas mokymuisi ir savęs vertinimui

Projekto rėmuose bus sukurtas inovatyvus žaidimas kaip viena iš priemonių išvengti standartinių tradicinių mokymosi metodų, neveiksmingų tiesioginės priežiūros darbuotojams, dirbantiems su asmenimis patyrusiais insultą. „iTrain“ numato reikiamą reikalingų duomenų kiekį, todėl žaidimo laikas, sudėtingumas ir intriguojamumas bus modeliuojami ir kuriami atsižvelgiant į reikalavimus ir poreikius, nurodytus tiesioginės priežiūros darbuotojų ir šios srities ekspertų.

Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK)

MAIK bus e-mokymosi platforma, apimanti platų daugialypės terpės, interaktyvų ir tekstinį mokymą, skirtą tiesioginės priežiūros darbuotojams, besirūpinančiais insultą patyrusiais žmonėmis. MAIK bus absoliučiai novatoriška dėl daugelio priežasčių. Pirma, Europoje nėra kitų daugiakalbių internetinių profesinio mokymo kursų, skirtų šiai tikslinei grupei. Antra, jis apims ir teisingo, aiškaus ir prieinamo turinio, pagrįsto pripažinta tarptautine gerąja praktika, sukūrimą ir pateikimą. Trečia, MAIK bus prieinamas pirmiausia mobiliojoje versijoje, kuri pagerins vartotojų (net ir su žemesniais skaitmeniniais įgūdžiais) įsitraukimą į šį mokymo turinį.