Galių suteikimo ir sveikatos mokymo metodika ir vadovas

2-as intelektinis rezultatas skirtas sukurti lengvai skaitomą ir naudingą vadovą tiesioginės priežiūros darbuotojams, besirūpiantiems insultą išgyvenusiu asmeniu. Vadovas skirtas įrodymais pagrįstoms žinioms apie insultą suteikti ir jas pritaikyti prieinamuose, įtraukiančiuose ir novatoriškuose profesinio mokymo kursuose, skirtuose tiesioginės priežiūros darbuotojams, pasiekiant įvairius šiai kategorijai priskiriamus pecialistus, kuriems įprastai tokia medžiaga neprieinama. Šis vadovas apims skyrius, skirtus darbuotojų žinioms, įgūdžiams, kompetencijoms gilinti, požiūriui ir geriausioms praktikoms, susijusioms su rūpinimusi insultą išgyvenusiais žmonėmis ir jų šeimomis slaugos ir reabilitacijos kontekste.