Įtraukiančio skaitmeninio mokymo įgyvendinimo metodinė sistema

1-as intelektinis rezultatas bus skirtas sukurti integruoto skaitmeninio mokymo paketo, pritaikyto tiesioginės priežiūros darbuotojams, besirūpinantiems išgyvenusiais insultą ligoninėse, namuose ir globos namuose, metodinę sistemą. Ši tikslinė grupė yra gana nevienalytė ir joje gali būti darbuotojų, besiskiriančiu profiliu ir atliekamomis užduotimis. Siekiama suprasti, kuo pasižymi, kokių poreikių turi ši tikslinė grupė, (ne)norinti naudotis technologijomis, bei sukurti metodinę medžiagą ir rekomendacijas, kaip kreiptis ir siūlyti profesinį mokymą skaitmeninėmis ir mobiliosiomis technologijomis.