Interaktyvūs mokymai, skirti padėti slaugantiems asmenis po insulto

Insultas

Insultas yra antra pagrindinė negalios priežastis, įprastai siejama su senatve.

Insultas

O rizika patirti insultą nuo 55 metų auga dvigubai kas dešimtmetį. Dėl dabartinės epidemiologinės situacijos itin išaugęs reabilitacijos po insulto paslaugų poreikis slaugos paslaugų teikėjai ir slaugos darbuotojai patiria spaudimą.

Terapinio Slaugytojai

Terapinio profilio slaugytojai yra pagrindinė kategorija visomis slaugos aplinkybėmis.

Terapinio Slaugytojai

Dėl funkcijos rūpintis ir teikti asmeninę pagalbą insultą patyrusiems asmenims (pvz. maudymas, higiena, maitinimas), praktinę pagalbą (pvz. mobilumas, socializacija, sveikatos ugdymas) bei pagalbą kitiems medicinos priežiūros darbutojams (pvz. priežiūra, kad asmuo vartotų jam skirtus medikamentus, medicininių priemonių paruošimas procedūroms).

Geriau apmokyti darbuotojai patiria mažiau su darbu susijusio streso, traumų ar perskirsto darbo krūvį

Įprastinėmis darbo sąlygoms slaugams, besirūpinantiems insultą patyrusiu asmeniu, keliami dideli reikalavimai. Kadangi jiems tenka atlikti didžiausią dalį pagrindinių užduočių slaugai yra labiausiai apkraunama darbuotojų kategorija, tačiau mažiausiai apmokomi (iš pareigas užimančio žmogaus nereikalaujama akademinio išsilavinimo). Trūksta ir profesinio mokymo, nes aplinka, kurioje jie dirba, paprastai neskatina jų mokytis visą gyvenimą.

Atsižvelgiant į visus aukščiau paminėtus klausimus, literatūroje pateikiami įrodymai, kad tinkamai apmokyti tiesioginės priežiūros darbuotojai gali padėti žymiai pagerinti pacientų rezultatus, vertinant, pvz., gyvenimo kokybę, aukštesnį savarankiškumo lygį, mažesnį jaudinimosi lygį. Problemai spręsti turi būti atsižvelgta į darbo sąlygas. Geriau apmokyti darbuotojai patiria mažiau su darbu susijusio streso, traumų ar perskirsto darbo krūvį.