Θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο παιχνίδι για αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει την τυπική μη αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών προσεγγίσεων μάθησης για τους φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου. Το iTRAIN λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ποσότητα χρήσης δεδομένων, άρα ο χρόνος εκτέλεσης του παιχνιδιού, η πολυπλοκότητα και η παρεμβατικότητα θα μοντελοποιηθούν και θα σχεδιαστούν από την αρχή γύρω από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που υποδεικνύονται από τους εργαζόμενους και ειδικούς στον τομέα της άμεσης φροντίδας.