Κινητή Ψηφιακή Εκπαίδευση για Εργαζόμενους Άμεσης Φροντίδας που ασχολούνται με τους Επιζώντες

Η γνώση

Διαθέσιμες γνώσεις διαθέσιμες και για άτομα με άμεση φροντίδα χαμηλής ειδίκευσης.

Εγκεφαλικό

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η δεύτερη κύρια αιτία αναπηρίας και συνδέεται με μεγαλύτερη ηλικία.

Φροντιστής

Οι φροντιστές αποτελούν βασική κατηγορία όλων των ειδών φροντίδας.

Αεροπόρος