Το προσωπικό άμεσης φροντίδας μπορεί να συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών

Εναρκτήρια συνάντηση στη Λεμεσό

Η εναρκτήρια συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019 στη Λεμεσό της Κύπρου, η οποία διοργανώθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι κύριοι στόχοι αυτής της συνάντησης ήταν να συναντηθούν οι εταίροι, να κατανοήσουν τους στόχους του έργου και να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα του έργου.

1 month ago

iTRAIN Project

On the 23th of October, the partners of the Itrain project were reunited in a meeting through video conference.
The aims were: monitoring and assessment of the current situation of the project, technical analysis, specification, design and development of some contents such as the serious game taking in concern partner´s feedback.

News are coming! Stay tuned!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

iTRAIN Project

The main goal of the iTRAIN project is to make evidence-based knowledge available also for low-skilled direct care workers involved in stroke care and rehabilitation in home care, hospital and nursing home settings.

For more information: www.itrain-project.eu
... See MoreSee Less

View on Facebook